ایران وب

مک مستر: زمان رسیدگی به نواقص برجام است

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۸:۳۰
مک مستر: زمان رسیدگی به نواقص برجام است
17 فوریه 2018 ... مشاور امنیت ملی آمریکا در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ مدعی شد که زمان رسیدگی به نواقص برجام فرا رسیده است.
17 فوریه 2018 ... مشاور امنیت ملی آمریکا در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ مدعی شد که زمان رسیدگی به نواقص برجام فرا رسیده است.
17 فوریه 2018 ... مشاور امنیت ملی آمریکا در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ مدعی شد که زمان رسیدگی به نواقص برجام فرا رسیده است.

خوش آمدید

بستن